Mục Đích

 

Mục đích của Physiognom Institute Inc. là góp phần xây dựng một nền móng cơ bản cho khoa nhân tướng học và nghiên cứu những phương pháp áp dụng môn khoa học này vào đời sống hàng ngày của con người nhằm làm tăng thiện duyên, giảm ác nghiệp để đạt được một cuộc sống hạnh phúc và an lành.