Chương Trình Cứu Trợ Đồng Bào Việt Nam Trong Đại Dịch COVID-19

Với sự hỗ trợ tuyệt vời và hợp tác chặt chẽ từ tổ chức Hope For Tomorrow và đặc biệt là Bác sĩ Thi Nguyễn, chúng tôi rất hài lòng vì khoản tài trợ 10 nghìn đô la (10.000 USD) của chúng tôi cho dự án Cứu trợ Việt Nam 2021-COVID 19 đã được thực hiện thành công mỹ mãn nhằm cung cấp thực phẩm, vật dụng cần thiết và hỗ trợ tiền bạc cho các gia đình nghèo, người lao động thất nghiệp, người bán hàng rong ở các vùng cách ly khác nhau ở Việt Nam trong tình trạng khẩn cấp của đại dịch COVID-19.

2021 Covid 19 Relief HFT and FOD Collaboration