Trang Chủ

“Người có tâm thiện, tạo được duyên lành thì thần khí sung mãn. Trong điều kiện này, hình tướng sẽ nở nang, sắc tướng sẽ tươi nhuận, thanh tướng có hùng lực. Vận tốt sẽ tới. Người có tâm ác, tạo nhiều nghiệp dữ thì thần khí suy đồi. Trong điều kiện này, hình tướng sẽ dữ tợn, sắc tướng sẽ u ám, thanh tướng sẽ yếu ớt.
Vận xấu sẽ tới.”

TRẦN QUANG QUYẾN

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
PlayPause
ArrowArrow
Shadow
Slider